Gazzew Switches

Gazzew Mechanical Keyboard Switches

Gazzew Boba Pink

Gazzew Boba Pink

Silent Linear 52/62/68g

Gazzew Boba U4

Gazzew Boba U4

Silent Tactile 62/68g

Gazzew Boba U4T

Gazzew Boba U4T

Tactile 62/68g

Gazzew Switch Comparison

ModelFeelActuationPre-TravelTotal TravelMount
Gazzew Boba Pink Silent Linear 52/62/68g 2.0mm 4.0mm 5-pin PCB Buy
Gazzew Boba U4 Silent Tactile 62/68g 2.0mm 4.0mm 5-pin PCB Buy
Gazzew Boba U4T Tactile 62/68g 2.0mm 4.0mm 5-pin PCB Buy