Outemu Switches

Outemu Mechanical Keyboard Switches

Outemu Silent Gray
Outemu Silent Gray

Tactile 55g

Outemu Gold
Outemu Gold

Clicky 58g

Outemu Silver
Outemu Silver

Tactile 50g

Outemu Orange
Outemu Orange

Tactile 50g

Outemu Green
Outemu Green

Clicky 70g

Outemu Purple
Outemu Purple

Tactile 50g

Outemu Silent Forest
Outemu Silent Forest

Tactile 62g or 68g

Outemu Panda
Outemu Panda

Tactile 50g

Outemu Ocean
Outemu Ocean

Clicky 55g

Outemu Silent Lemon
Outemu Silent Lemon

Silent Tactile 35g

Outemu Silent Peach
Outemu Silent Peach

Silent Linear 40g

Outemu Black
Outemu Black

Linear 60g

Outemu Blue
Outemu Blue

Clicky 60g

Outemu Brown
Outemu Brown

Tactile 50g

Outemu Red
Outemu Red

Linear 45g

Outemu GAOTE Blue
Outemu GAOTE Blue

Clicky 60g

Outemu GAOTE Brown
Outemu GAOTE Brown

Tactile 50g

Outemu GAOTE Red
Outemu GAOTE Red

Linear 45g

Outemu Ice Clear
Outemu Ice Clear

Tactile 62g

Outemu Ice Grey
Outemu Ice Grey

Tactile 75g

Outemu Sky
Outemu Sky

Tactile 62g or 68g

Outemu Silent Sky
Outemu Silent Sky

Tactile 62g or 68g

Outemu Teal
Outemu Teal

Clicky 70g